+34 663 113 593

 • English
 • Dansk
Menumenu
Menumenu
 • English
 • Dansk

Købervejledning

Køb af ejendom

Når først vi har fundet din drømmebolig, har forhandlet og er blevet enige med sælgeren om pris, er det vigtigt at søge professionel juridisk bistand for at sikre dig følgende:

 • Sælgeren er den sande ejer af ejendommen
 • Ejendommen er lovlig
 • Der er ingen gæld, afgifter eller andre juridiske hæftelser, der kan blive overført til køber

 

Advokater og juridisk bistand

Vi anbefaler altid, at du søger juridisk rådgivning fra en advokat, inden du køber en bolig.

Vi arbejder med flere Skandinaviske advokater og alle vores juridiske partnere er uafhængige og fuldt ud kvalificerede til at give dig den juridiske rådgivning, du har brug for, inden du køber. Vi kan arrangere et gratis møde med en advokat, som kan gennemgå købsprocessen med dig og besvare dine eventuelle spørgsmål.

 

Finansiering

Dine finansieringsmuligheder er enten kontant finansiering fra dit hjemland, boliglån i en eksisterende ejendom eller via et boliglån fra en spansk bank.

Spanske banker tilbyder boliglån (hipoteca) med konkurrencedygtige rentesatser og betingelser. De spanske bankers betingelser for ikke-fastboende er op til 80% af ejendommens værdiansættelse med en tilbagebetalingsperiode på 15-30 år og nuværende rentesatser på omkring 3%.

De formaliteter og lånprocedurer, der er forbundet med låntagning i spanske banker, er ligetil. De forlanger betydeligt færre personlige oplysninger for at tjekke din kreditværdighed, end du ville blive bedt om hjemme.

De spanske banker lægger mere vægt på kreditvurderingen og værdiansættelsen af ejendommen end på din kredithistorie. Det tager normalt de spanske banker omkring to uger at gennemføre kreditcheck og godkende boliglånet. Hvis du køber en ejendom, der endnu ikke er færdigbygget, direkte fra bygherren, tilbyder de ofte deres egne interne finansieringsordninger via en lokal bank.

 

Kontrakter

Når du har identificeret din nye ejendom, og du er klar til at begynde købsprocessen, kan du reservere din ejendom ved at indbetale et depositum på 6000 euro. Beløbet deponeres hos en advokat efter dit valg.

Dit depositum vil gøre det muligt at reservere ejendommen for en periode på 7 til 14 dage, under hvilken advokaten kan foretage de nødvendige søgninger og forhandle ‘før-salgskontrakten’ med sælgeren.

Kontrakten vil fremsætte betingelserne for købet, herunder hvad der er inkluderet i prisen, afbetalingsplanen, hvorpå handelsomkostningerne er baseret og eventuelle andre betingelser, som købet er underlagt.

Herefter betales den fulde udbetaling (normalt 10%).

Kontrakten er juridisk bindende for begge parter. Køber giver afkald på sit depositum, hvis køber fortryder, og sælger bliver det dobbelte depositum skyldig, hvis sælger fortryder.

Den endelige offentlige kontrakt eller skødet (escritura de compraventa) formaliseres af notaren efter fuldførelsen (normalt inden for 30 dage) og notar bekræfter, at kontrakten er juridisk gyldig og at købssummen er blevet betalt. Notaren præsentere derefter skødet på ejendomsregistret hvor det registreres.

Din advokat vil oprette et NIE nummer (numero de identification de extranjeros) som svarer til et CPR nummer, som i Spanien er nødvendigt for køb af fast ejendom og betaling af skatter. Advokaten vil også skaffe et kopi af skødet (nota simple) fra ejendomsregistret for at bevise følgende:

 • Ejerskab
 • Lovligt bebygget område
 • Grundens størrelse
 • Ejendomsgrænser

Advokaten vil ligeledes undersøge, om der er lån eller andre hæftelser i ejendommen, og om de eventuelle lokale skatter og gebyrer er betalt.

I det tilfælde, at det er en gensalgsejendom, vil advokaten bede om at se de seneste kvitteringer for ejendommen samt formuebeskatningen, da disse kan overføres til køberen, hvis de ikke er betalte.

Hvis der købes nybyggeri, vil advokaten også indhente erklæringer og servitutter for det nye byggeri, byggetilladelser og ibrugtagningstilladelsen.

Advokaten vil også undersøge, om der foreligger eventuelle udviklingsplaner, der kan påvirke området, hvor ejendommen befinder sig.

 

Skatter

Tommelfingerreglen er at sætte 10% af den ’bekendtgjorte’ købspris til side for at dække skat, som pålægges i forbindelse med ejerskifte (impuesto sobre transmisiones), samt notar- og advokatgebyrer.

Skat på ejerskifte beregnes efter en af de følgende satser.

 • 7% of the declared purchase price on the title deed for a resale property
 • IVA (impuesto sobre el valor anadido) til 7% + 0,5% stempelafgift, hvis du køber en nybygget ejendom fra en bygherre
 • 15%, hvis du køber en byggegrund eller erhvervsbygninger.

Der er også en skat (plus valia), der er baseret på grundens værdistigning siden sidste salg.

Notaren vil normalt forlange op til 1-2% (inklusiv skat & registreringsgebyrer), og din advokat vil forlange omkring 1%.

Hvis du optager et boliglån, vil din bank også opkræve et lånegebyr.

 

Skatter og gebyr samt el og vand.

re af ejendomme i Spanien er forpligtet til at betale lokale ejendomsskatter eller kommuneskatter (impuesto sobre bienes inmuebles) baseret på ejendommens officielle ejendomsværdi (valor catastral).

Desuden er der en årlig formueskat, der skal betales på dine ’nettoaktiver’. Disse skatter er betydeligt lavere, end de er i det øvrige Europa.

Hvis din ejendom er en del af et boligkompleks eller en urbanization, vil der blive opkrævet fællesafgifter til dækning af rengøring og vedligeholdelse af fællesområder herunder svømmebassin og have.

Elektricitet og gas er normalt billigere end i Nordeuropa, og vand måles, hvilket betyder, at du kun betaler for, hvad du bruger. Seneste teknologi inden for Telefon og Internet udbydes.

 

De ovenstående oplysninger er beregnet som en vejledning og skal ikke bruges som erstatning for kvalificeret juridisk bistand, da lovgivning omkring ejendomme i Spanien kan være forskellige fra det ene område til det andet og fra det ene tidspunkt til det andet.